Omgevingsplannen.nl

Op deze website vindt u actuele informatie over het toekomstige instrument ‘omgevingsplan’ en de stand van zaken met betrekking tot experimentele omgevingsplannen die momenteel in het kader van de Crisis- en Herstelwet worden opgesteld. Lees meer….

 • omgevingsplannen

  Maatlat duurzame veehouderij wel toepasbaar onder de Omgevingswet?

  www.tonnaer.nl | 12-06-2015 Op 21 januari heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak gedaan die typerend is voor een problematiek waar de Omgevingswet een oplossing voor beoogt te bieden. In het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2009’ van de gemeente Reusel-De Mierden werd verwezen naar de Maatlat Duurzame...
 • Omgevingsplannen

  Omgevingswet aangenomen met ruime meerderheid kamer

  www.rijksoverheid.nl | 01-07-2015 De Tweede Kamer heeft woensdag 1 juli met een ruime meerderheid ingestemd met de Omgevingswet.  De wet die een streep zet door complexe, langdurige en versnipperde regelgeving. Minder regels, meer kwaliteit voor de leefomgeving, een grotere keuzevrijheid voor ondernemers en kortere procedures. Dit zijn slechts enkele...
 • omgevingsplannen

  Het omgevingsplan digitaal

  Er is veel onduidelijkheid over de presentievorm van het omgevingsplan: hoe wordt het opgbouwd en hoe komt het eruit te zien? Daarnaast wordt er wel eens twijfel uitgesproken over haalbaarheid van een toegankelijke verbeelding van een dergelijk integraal plan. Daarom heeft Geonovum, in opdracht van het Ministerie, door Tonnaer,...